Mätning

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. Detta för att ge kunder bättre möjlighet att effektivisera sin energianvändning och även skapa förutsättningar för att öka möjligheterna för mer småskalig produktion i energinätet. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare.

ATS Tjänster erbjuder tjänster inom mätarbyten. För oss är det viktigt att vara en del av hela processen. Detta innebär att vi besitter kapacitet att utföra byten av, undersöka och följa upp, samt reparera mätare. I slutet av en mätares livstid erbjuder vi insamling för att säkerställa att så mycket som möjligt av mätaren kan återvinnas.

 

Vi är ett företag som ständigt strävar efter att förnya oss själva. Därmed fokuserar vi på att utveckla kompetensen inom företaget för att klara av flera olika typer av projekt, uppdrag och tjänster åt våra kunder.