Historik

Entreprenörerna Arne Öhman, Tommy Myrholm och Stig Eriksson startade aktiebolaget ATS Kraftservice år 1993 i Lindesberg.  Företaget startade i liten skala och åtog sig distributionsarbeten åt dåvarande Sydkraft nere i Skåne och Kronoberg. Tommy och Stig utförde majoriteten av jobben själva med hjälp av inhyrda grävare och Arne utsågs till VD.

Företaget växte snabbt och nya ramavtal tecknades, första året avslutades med en omsättning på 3,5 miljoner. Omsättningen ökade när marknaden för Opto/OPGW installationer tog fart, det blev en betydande del av företagets orderingång och början för ATS Kraftservice nya avdelning Stam- och regionnät. 

Kunderna var nöjda och ramavtalen med Sydkraft och Vattenfall utvecklades till att innehålla beställningar på både beredning och utförande av entreprenader. Efterfrågan mynnade ut i en ny enhet, enheten för beredning och projektering. 

År 2006 valde entreprenörerna att sälja företaget till Netel AB som ingick i Peabkoncernen. Nu expanderade ATS Kraftservice med nya kontor och enheter runt om i Sverige.

År 2010 valde Peab att sälja Netel AB och endast behålla ATS Kraftservice AB som ett dotterbolag inom Peabkoncernen.  

De senaste åren har företaget vuxit verksamhetsmässigt, ekonomiskt och geografiskt. Idag har ATS Kraftservice en omsättning på cirka 414 Mkr, 100-tal anställda och ramavtal med bl. a. Vattenfall, Fortum och E.ON.

Kvalitet och miljö

Vi jobbar ständigt med att förbättra viktiga processer, funktioner och rutiner för att garantera nöjda kunder, skapa trygghet för att anställda och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.