Beredning och projektering

Vi erbjuder tekniska konsulttjänster inom om- och nybyggnad av elnät i spänningsintervallet 0,4–130kV. Vi har stor erfarenhet av beredning av stads- och landsbygdsnät, skärgårdsmilöer m.m.  Våra beredningstekniker har spetskompetens och strävar alltid efter den optimala beredningen, både ur ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

Beredning innefattar planering av jordkabel- eller luftledningsnät samt översyn av nätstrukturen. I beredningsstadiet gör vi en detaljerad arbetsberedning med elektrisk och mekanisk dimensionering, tar fram materiallistor, kostnadskalkyler och ritar arbetskartor.

Samtliga handlingar levereras enligt beställares önskemål och kan anpassas för att exempelvis ingå i bygghandlingar för egen personal.

Mark- och tillståndsfrågor

Mark- och tillståndsprocessen i en beredning är omfattande, våra beredningstekniker har spetskompetens i detta och kan hjälpa er med följande:

  • Hantera kontakten med myndigheter och andra berörda aktörer
  • Intrångsvärderingar
  • Utreda rådighet
  • Fortlöpande kontakt med markägare och handläggning av markupplåtelseavtalet
  • Administration av utanordnings underlag
  • Vi hanterar inskrivning av markupplåtelseavtal

Dokumentation

Våra beredningstekniker dokumenterar elnätet i olika beställares dokumentationssystem och driftsystem

På ATS Kraftservice använder oss av Hagströms i Nås AB för inmätning med GPS som ger det bästa underlaget för korrekt dokumentation. GPS kan med fördel även användas vid projektering och beredning för att t ex mäta upp längder, avstånd och markprofiler.

Relaterade tjänster

Utbyggnad av lokalnät

Vi bygger ut lokalnät smidigt och säkert i spänningsintervallet 0,4-24k. Projekten utförs som total- eller utförandeentreprenad och kan kompletteras med kringtjänster, exempelvis jordkabelarbeten, luftledningsarbeten och kabelskåpsbyten.