Beredning och projektering

Vi erbjuder tekniska konsulttjänster inom om- och nybyggnad av elnät i spänningsintervallet 0,4–130kV. Vi har stor erfarenhet av beredning av stads- och landsbygdsnät, skärgårdsmilöer m.m.  Våra beredningstekniker har spetskompetens och strävar alltid efter den optimala beredningen, både ur ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

Beredning innefattar planering av jordkabel- eller luftledningsnät samt översyn av nätstrukturen. I beredningsstadiet gör vi en detaljerad arbetsberedning med elektrisk och mekanisk dimensionering, tar fram materiallistor, kostnadskalkyler och ritar arbetskartor.

Samtliga handlingar levereras enligt beställares önskemål och kan anpassas för att exempelvis ingå i bygghandlingar för egen personal.

Mark- och tillståndsfrågor

Mark- och tillståndsprocessen i en beredning är omfattande, våra beredningstekniker har spetskompetens i detta och kan hjälpa er med följande:

  • Hantera kontakten med myndigheter och andra berörda aktörer
  • Intrångsvärderingar
  • Utreda rådighet
  • Fortlöpande kontakt med markägare och handläggning av markupplåtelseavtalet
  • Administration av utanordnings underlag
  • Vi hanterar inskrivning av markupplåtelseavtal

Dokumentation

Våra beredningstekniker dokumenterar elnätet i olika beställares dokumentationssystem och driftsystem

På ATS Kraftservice använder oss av GPS för inmätning som ger det bästa underlaget för korrekt dokumentation. GPS kan med fördel även användas vid projektering och beredning för att t ex mäta upp längder, avstånd och markprofiler.

Relaterade tjänster

Utbyggnad av lokalnät

Vi bygger ut lokalnät smidigt och säkert i spänningsintervallet 0,4-24k. Projekten utförs som total- eller utförandeentreprenad och kan kompletteras med kringtjänster, exempelvis jordkabelarbeten, luftledningsarbeten och kabelskåpsbyten.

Mätning

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. Detta för att ge kunder bättre möjlighet att effektivisera sin energianvändning och även skapa förutsättningar för att öka möjligheterna för mer småskalig produktion i energinätet. För att leva upp till kraven behöver alla el...

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språk inställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.