Utbyggnad av lokalnät

Lokalnät utför arbeten åt nätägare och industri i spänningsintervallet 0,4-24kV. Idag är nätägarna, stora nätägare såväl som små, våra i särklass största kunder.

Vi utför alla arbeten som förekommer d.v.s. jordkabelarbeten, luftledningsarbeten och kabelskåpsbyten.

Våra beställare avropar projekt som vi utför  som total- eller utförandeentreprenad. Vi utför sedan projekt efter våra beställares riktlinjer och krav samt enligt lagar och föreskrifter.

 Vi arbetar långsiktigt mot våra beställare för att uppnå ett bra samarbete och hög kvalité som i sin tur leder till god lönsamhet.

Relaterade tjänster

Beredning och projektering

Vi har lång erfarenhet och strävar alltid efter att utföra den bästa projektering och beredning, både ur ett ekonomisk och tekniskt perspektiv. Våra beredningstekniker har spetskompetens och kan även hjälpa er med mark- och tillståndsprocessen.