Om ATS

ATS Kraftservice AB är ett entreprenadbolag som levererar tjänster inom energiteknik och entreprenader. Vi bygger anläggningar för kunder verksamma inom området elkraft.

ATS Kraftservice AB är ett entreprenadbolag som levererar tjänster inom kraft- och eldistributionsutbyggnad. Våra medarbetare är jordnära, pålitliga, personliga och strävar alltid efter den bästa lösningen. På ATS Kraftservice arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv, det innebär att ni erbjuds hjälp hela vägen från beredning och projektering till byggnation, installation och driftsättning av färdiga nät.

ATS Kraftservice är ett helägt dotterbolag i Peabkoncernen. Företaget startades upp för 24 år sedan och förenar det mindre företagets dynamik med det stora företagets resurser. Idag är vi verksamma i hela Sverige med en omsättning på 350 Mkr och ett 100-tal skickliga medarbetare. Vi har ramavtal med bland annat Vattenfall, Fortum, E.ON, vi utför även tjänster till mindre bolag.

Vår vision

Genom att vara jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga skapar vi förutsättningar för att vara marknadens förstahandsval i Sverige för entreprenad-, service- och ingenjörsverksamhet inom ny- och ombyggnad samt underhåll av lokal- region- och stamnät i Sverige.

Våra kärnvärden

Varje projekt som vi åtar oss blir en referens som för oss närmre visionen — Att vara det självklara valet för tjänster inom energiteknik och entreprenader.

Vi utvecklas genom att jobba nära våra kunder, genom att vara lyhörda, genom att värdesätta våra medarbetare och leverera kvalité. ATS Kraftservice är uppbyggd på fyra värderingar; Jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga. Värderingarna genomsyrar vårt arbetssätt, våra tjänster och våra relationer med kunder och kollegor.

Jordnära
För att vara jordnära jobbar vi nära kunderna, har korta beslutsvägar och säkerställer tillgången till nödvändiga resurser innan vi åtar oss uppdrag. 

Utvecklande
Vi utvecklas genom att vara nyskapande, flexibla och genom vår strävan att förbättras. På ATS Kraftservice tar vi tillvara på medarbetarnas kompetens och erbjuder goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Hos oss ska varje medarbetare ha möjligheten att påverka sin egen arbetssituation.

Personliga
Vi strävar efter personliga och långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och medarbetare, därför är ärlighet och förtroende viktiga byggstenar i all dialog.

Pålitliga
Du kan känna dig trygg när du anlitar oss. Våra medarbetare har en god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi planerar noggrant tidigt i projektet för hålla utlovade tider och att eliminera risker. Du kan lita på att vi strävar efter att välja bästa möjliga teknik till ert projekt, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöförstörande ämnen.

Historik

Året 1993 grundades ATS Kraftservice i liten skala och började utföra distributionsarbeten i Skåne. Idag har ATS både vuxit verksamhetsmässigt, ekonomiskt och geografiskt med en omsättning till 200 Mkr och 60-tal anställda.

Kvalitet och miljö

Vi jobbar ständigt med att förbättra viktiga processer, funktioner och rutiner för att garantera nöjda kunder, skapa trygghet för att anställda och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.

Hantering av personuppgifter

Läs om hur vi på ATS Kraftservice hanterar personuppgifter.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språk inställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.