Välkommen att kontakta oss

ATS Kraftservice

Staffan Gustavsson

VD, Regionchef Lokalnät Syd och Mitt

Telefon: 0707-79 40 04

Håkan Ström

Regionchef Lokalnät Nord

Telefon: 0725-33 41 55

ATS Tjänster

Annika Jönsson

Elmätarprojekt

Telefon: 0707-794230

Kent Svensson

Bygg, Service underhåll

Telefon: 0725-33 44 48

Hagström i Nås

Peter Hagström

VD

Telefon: 0703-05 97 50