Välkommen till ATS Kraftservice!

ATS Kraftservice är ett entreprenadbolag med helhetsperspektiv, vi erbjuder tjänster inom kraft- och eldistributionsutbyggnad. Vår verksamhet är uppdelad i fyra specialistområden; Beredning och projektering, utbyggnad av lokalnät, ställverk samt utbyggnad av region-och stamnät. 

För oss är det viktigt med kundnöjdhet, vi arbetar långsiktigt och levererar åtaganden smidigt med högsta kvalité. Våra medarbetare är ansvarsfulla, erfarna och redo att påbörja, driva och slutföra era projekt framgångsrikt. 

Tjänster hos ATS Kraftservice

Utbyggnad av lokalnät

Vi bygger ut lokalnät smidigt och säkert i spänningsintervallet 0,4-24k. Projekten utförs som total- eller utförandeentreprenad och kan kompletteras med kringtjänster, exempelvis jordkabelarbeten, luftledningsarbeten och kabelskåpsbyten.

Utbyggnad av region- och stamnät

Hos oss kan ni beställa serviceprojekt, underhållningsprojekt, nybyggnadsprojekt och ombyggnadsprojekt inom stam- och regionnätsanläggningar.

Stationsentreprenader och stationsunderhåll

På ATS Kraftservice har vi duktiga medarbetare som bygger och underhåller anläggningar för kunder verksamma inom området region, fördelningsstationer, nätstationer och abonnentstationer med spänningsnivåer 0,4 – 130kV.

Beredning och projektering

Vi har lång erfarenhet och strävar alltid efter att utföra den bästa projektering och beredning, både ur ett ekonomisk och tekniskt perspektiv. Våra beredningstekniker har spetskompetens och kan även hjälpa er med mark- och tillståndsprocessen.

Om ATS

ATS Kraftservice AB är ett entreprenadbolag som levererar tjänster inom energiteknik och entreprenader. Vi bygger anläggningar för kunder verksamma inom området elkraft.

Projekt

Se ett urval av de projekt vi har utfört under senaste åren. Projekten sträcker sig från varierande typer av projekt, på olika platser till diverse kunder.