Om ATS Tjänster

ATS Tjänster är ett lokalt förankrat bolag som har funnits i regionen sedan den elektrifierades.

Vi arbetar med service, drift, underhåll samt byggnation. Området sträcker sig över nio kommuner från Rydebäck i söder till Hallandsåsen i norr med cirka 96 000 elnätskunder.

Inom Industrin

Förutom ny- och ombyggnation erbjuder vi följande service: 

 • Brytavservice
 • Releprov
 • Batteriprov
 • Felavhjälp
 • Uts./Lum.
 • Beredskap
 • Projekt inom industri

Inom Lokalnät

Förutom beredning, ny- och ombyggnation erbjuder vi följande service:

 • Underhåll
 • Felavhjälpning
 • Kabelvisning
 • Besiktning
 • Beredskap
 • Inmätning av kablar

Kontakt

Henrik Larsen

Service

Telefon: 0725-33 52 31

Kent Svensson

Projekt

Telefon: 0725-33 44 48

Georgios Vellios

Regionchef

Telefon: 0725-33 44 71