Om ATS Tjänster

ATS Tjänster är ett lokalt förankrat bolag som har funnits i regionen sedan den elektrifierades.

Vi arbetar med service, drift, underhåll samt byggnation. Området sträcker sig över nio kommuner från Rydebäck i söder till Hallandsåsen i norr med cirka 96 000 elnätskunder.

Inom Lokalnät

Förutom beredning, ny- och ombyggnation erbjuder vi följande service:

 • Underhåll
 • Felavhjälpning
 • Kabelvisning
 • Besiktning
 • Beredskap
 • Inmätning av kablar

Inom Industrin

Förutom ny- och ombyggnation erbjuder vi följande service: 

 • Brytarservice
 • Reläprov
 • Batteriprov
 • Felavhjälpning
 • Beredskap
 • Projekt inom industri

Elmätarbyten

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. Detta för att ge kunder bättre möjlighet att effektivisera sin energianvändning och även skapa förutsättningar för att öka möjligheterna för mer småskalig produktion i energinätet. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut sina elmätare.

ATS Tjänster utför just nu fältarbeten för elmätarbyten i Nordväst Skåne. Företaget skall byta ut mätare både i privata hushåll och företag. Nuvarande projekt beräknas vara klart årsskiftet 2024/2025.

Kontakt

Annika Jönsson

Elmätarprojekt

Telefon: 0707-794230

Kent Svensson

Bygg, Service underhåll

Telefon: 0725-33 44 48