Kvalitet och miljö

Som dotterbolag inom Peabkoncernen följer ATS-bolagen det gemensamma verksamhetsledningssystemet koncernen har. Verksamhetsledningssystemet är en beskrivning över hur våra viktigaste processer, funktioner och rutiner ser ut och hur vi arbetar med dem. Genom att följa dessa skapar vi en tydlighet gentemot ägare, kunder och medarbetare kring hur vi arbetar. Detta skapar i sin tur lönsamhet, nöjda beställare samt trygghet för våra anställda samtidigt som vi bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Vi strävar efter att vara klimatneutrala 2045. Dessutom arbetar vi aktivt med riskobservationer samt åtgärder för att förhindra olyckor på arbetsplatser. Slutligen finns rutiner för förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring vilket är en viktig del inom vårt kvalitetsarbete.

Vårt verksamhetsledningssystem integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö, samt innehåller rutiner som täcker kraven enligt SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 14 001 och SS-EN ISO 45 001.

Historik

Året 1993 grundades ATS Kraftservice i liten skala och började utföra distributionsarbeten i Skåne. Idag har ATS både vuxit verksamhetsmässigt, ekonomiskt och geografiskt med en omsättning till 200 Mkr och 60-tal anställda.