Kvalitet och miljö

Som dotterbolag inom Peabkoncernen följer ATS-koncernens gemensamma verksamhetsledningssystem. Verksamhetsledningssystemet är en beskrivning över hur våra viktigaste processer, funktioner och rutiner ser ut och hur vi arbetar med dem. Genom att beskriva hur vi ser ut och hur vi arbetar så kommer det som ger lönsamhet för ägarna, nöjda beställare och samarbetspartners, trygghet för de anställda och ett långsiktigt hållbart samhälle att framgå tydligare för våra medarbetare.

Vi kan också visa våra kunder att vi har ordning och reda i verksamheten och att vi har system för att driva projekt så att kunderna får sina objekt i tid, med rätt kvalitet och begränsad miljöpåverkan samt till ett konkurrenskraftigt pris.

Vårt verksamhetsledningssystem integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och innehåller rutiner som täcker kraven enligt SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 14001, AFS 2001:1.

Historik

Året 1993 grundades ATS Kraftservice i liten skala och började utföra distributionsarbeten i Skåne. Idag har ATS både vuxit verksamhetsmässigt, ekonomiskt och geografiskt med en omsättning till 200 Mkr och 60-tal anställda.