Utbyggnad av region- och stamnät

På ATS Kraftservice utför vi utbyggnad av stam- och regionnätsanläggningar för elkraftsdistribution och kraftförsörjning för spårbunden trafik.

Vår kompetens är heltäckande. Vi kan hjälpa er med serviceprojekt, underhållningsprojekt, nybyggnadsprojekt samt ombyggnadsprojekt i Norden.

Relaterade tjänster

Utbyggnad av lokalnät

Vi bygger ut lokalnät smidigt och säkert i spänningsintervallet 0,4-24k. Projekten utförs som total- eller utförandeentreprenad och kan kompletteras med kringtjänster, exempelvis jordkabelarbeten, luftledningsarbeten och kabelskåpsbyten.

Stationsentreprenader och stationsunderhåll

På ATS Kraftservice har vi duktiga medarbetare som bygger och underhåller anläggningar för kunder verksamma inom området region, fördelningsstationer, nätstationer och abonnentstationer med spänningsnivåer 0,4 – 130kV.

Beredning och projektering

Vi har lång erfarenhet och strävar alltid efter att utföra den bästa projektering och beredning, både ur ett ekonomisk och tekniskt perspektiv. Våra beredningstekniker har spetskompetens och kan även hjälpa er med mark- och tillståndsprocessen.