Stationsentreprenader och stationsunderhåll

På ATS Kraftservice kan vi bygga och underhålla anläggningar för elkraftskunder verksamma inom region, fördelningsstationer, nätstationer och abonnentstationer med spänningsnivåer 0,4 – 130kV. 

Våra medarbetare är noggranna, pålitliga och hjälper er gärna med rådgivning och projektering vid nybyggnation eller ombyggnation. Hos oss kan ni beställa heltäckande tjänster inom ställverk.

Vi utför:

  • Ombyggnader av ställverk, byte av reläskydd såsom konfigurering och provning.
  • Nätanalyser/Elkvalitetsmätningar med inriktning på faskompensering i övertonshaltiga nät.
  • Provning, idrifttagning och konstruktion av relä och kontrollutrustning i ställverk och kraftstationer.
  • Konfigureringar av digitala reläskydd, termografering, felsökningar och underhåll av apparater såsom transformatorer, lindningskopplare, brytare, spänningsregleringar och reläskydd. Vad gäller landningskopplare och manöverdon är det framförallt ABB:s modellprogram som används.
  • Driftsättningar av nya ställverksutrustningar.
  • Vi kan även hjälpa er med mellanspänningsställverken av typ ABB AX1, ZX2, Delta H2000, Eaton Holec, SVS12 med flera.

Relaterade tjänster

Beredning och projektering

Vi har lång erfarenhet och strävar alltid efter att utföra den bästa projektering och beredning, både ur ett ekonomisk och tekniskt perspektiv. Våra beredningstekniker har spetskompetens och kan även hjälpa er med mark- och tillståndsprocessen.

Utbyggnad av region- och stamnät

Hos oss kan ni beställa serviceprojekt, underhållningsprojekt, nybyggnadsprojekt och ombyggnadsprojekt inom stam- och regionnätsanläggningar.

Utbyggnad av lokalnät

Vi bygger ut lokalnät smidigt och säkert i spänningsintervallet 0,4-24k. Projekten utförs som total- eller utförandeentreprenad och kan kompletteras med kringtjänster, exempelvis jordkabelarbeten, luftledningsarbeten och kabelskåpsbyten.