Hagström i Nås

Vi utför besiktning av elnätet ifrån 0,4kv – 400kv.

Besiktning av luftlinjer med tillhörande ledningsgata. Trästolpar, stålkonstruktioner och betongfundament.

Besiktning av jordtag. Förstagångsmätning med full dokumentation av jordtaget. Kontrollmätning med bryggmetoden och tångmetoden.

Besiktning av transformatorstationer. Vi besiktigar markstationer, stolpstationer, tillsyn, drift och underhållsbesiktning.

Besiktning av kabelskåp. Vi utför drift och underhållsbesiktning av alla kabelskåpsmodeller.

Driftbesiktning. Vi utför driftbesiktning ifrån helikopter på regionnät, mellanspänningsnätet och tills fots på lågspänningsnätet.

Rötskadebesiktning av stolpar. Vi utför rötskadebesiktning av trästolpar ifrån 0,4 – 400kV.

Säkerhetsbesiktning efter storm.

Åtgärder i samband med besiktning. Vi utför även enklare åtgärder/reparationer i samband med besiktning.

Kontakt

Peter Hagström

VD

Telefon: 0703-05 97 50